Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Uprava društva donosi
dana 24. svibnja 2018.

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu podataka

I.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka trg. društva Komunela d.o.o. imenuje se radnik/ca
ADRIJANO JURIŠEVIĆ zaposlen na radnom mjestu voditelj odjela upravljanja zgradama
trg. društva Komunela d.o.o.

II.

u svojstvu službenika za zaštitu osobnih podataka, radnik/ea ADRIJANO JURIŠEVIĆ
obavljat će dužnosti propisane čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

lll.
Radnik/ca ADRIJANO JURIŠEVIĆ dužan je čuvali povjerljivost svih podataka i informacija
koje sazna u obavljanju dužnosti službenika za zaštitu podataka, a ta obveza traje i nakon
njenog prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

IV,

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka će obavijestili Agenciju o zaštiti
osobnih podataka i to najkasnije u roku od mjesec dana od dane donošenja ove odluke.

V.

Službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podatka iz toč. 1. ove Odluke
će učinili javno dostupnim na svojim web stranicama.

VI.

ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Umag, 24. svibnja 2018.