Kolačići na web stranici

Ova web stranica koristi kolačiće za upravljanje odabirom jezika, navigacijom i drugim funkcijama te dijeli informacije s trećem stranama čije aplikacije koristi, no ne dijeli vaše osobne informacije s autorima kolačića trećih strana niti direktno koristi kolačiće trećih strana.

Uputno je, ako se do sada niste upoznali s tim pojmom, pročitati nekoliko osnovnih informacije o vrsti kolačića, njihovoj svrsi i mogućnostima brisanja npr. na stranicama EU.

S obzirom na našim stranicama nema registracije korisnika, koriste se samo anonimni podaci za sesije posjeta – sesije su anonimne i bilježe se samo kao anonimni identifikacijski (ID) broj korisnika, te se brišu odmah nakon što napustite naše web stranice ili zatvorite preglednik. Naziv kolačića sesije slučajno je generiran. Kad (neprijavljeni) korisnik napusti web stranice i zatvori web preglednik ili je neaktivan tijekom 60 minuta privremeno pohranjena sesija se briše.

Poveznice / linkovi trećih strana

U nekim sadržajima ovih web stranica objavljene su web poveznice/linkovi za treće strane tj. njihove web stranice (npr. Gradska kavana, grad Umag i sl.). Nastojimo pažljivo odabrati web stranice na koje upućujemo korisnika, vodeći računa da one budu relevantnog i kvalitetnog sadržaja, no ne možemo dati nikakva jamstva u pogledu zaštite osobnih podataka na tim stranicama, niti preuzeti bilo kakvu odgovornost za sadržaj tih stranica. Ovi uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se isključivo na ove web stranice (www.komunela.hr). Web stranice trećih strana imaju vlastite uvjete zaštite osobnih podataka s kojima su obavezne upoznati korisnika.

Vremensko čuvanje osobnih podataka

Vaši se osobni podaci čuvaju samo toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare svrhe u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi zakona, čuvaju se u okviru zakonski određenog razdoblja. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi ugovornog odnosa s korisnikom, čuvaju se u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora, osim u slučaju ako između Vas i tvrtke Komunela d.o.o. dođe do spora u vezi ugovora, kada se podaci čuvaju još 5 godina nakon pravomoćne sudske presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora, podaci se čuvaju 5 godina nakon dana mirnog rješavanja spora. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi privole korisnika ili legitimnog interesa, čuvaju se trajno, do povlačenja privole od strane korisnika, tj. do zahtjeva prekida obrade. Podaci se brišu prije povlačenja privole od strane korisnika samo ako je postignuta svrha obrade osobnih podataka ili ako je tako određeno zakonom.

Kako se koriste / čuvaju prikupljeni osobni podaci

Vaše podatke koristimo kako bismo vam pružili što kvalitetnije iskustvo prilikom korištenja ovih web stranica i naših usluga. Prikupljeni podaci koriste se za pohranu odabira jezika, navigaciju i prikupljanje anonimnih statističkih podataka s ciljem poboljšanje usluga koje web stranica pruža. S obzirom na to da na ovoj web stranici nema registracije korisnika, ona ne prikuplja nikakve osobne podatke korisnika već samo anonimne podatke potrebne za sesije posjeta i podatke za kolačiće trećih strana.

Komunela d.o.o. obvezuje se da Vaše osobne podatke neće učiniti na bilo koji način dostupnima trećim osobama, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, smatra se da ste nam te podatke dostavili po vlastitoj odluci, a te podatke koristimo isključivo u svrhu i u obimu potrebnom radi ispunjenja vaših zahtjeva, kako bismo Vam uputili traženi odgovor ili pružili odgovarajuću uslugu.

Podaci o korisnicima naših usluga (npr. povlaštene parkirne karte, parking bon i sl.) pohranjuju se u zasebni, zaštićeni sustav obrade podataka o korisnicima usluga parkiranja i drugih usluga Komunela d.o.o., koji nije povezan sa ovom web stranicom. Ručni zapisi osobnih podataka čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, dok su osobni podaci koji se nalaze u formatu elektroničkog zapisa na osobnim računalima i serveru zaštićeni enkripcijom i sustavima zaštite (firewall, antivirusni program).

U svakom trenutku imate pravo uvida, ispravka, dopune ili brisanja danih podataka te pravo odustati od date privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade.

Komunela d.o.o. štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni i pribavljeni su u sklopu poslovanja, bilo da su podaci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

• izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojeg ste stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora

• zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti: naplata dnevne parkirne karte, vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, zaštita osoba i imovine, odgovaranje na vaše upite i komentare

• ispunjavanje Vaših zahtjeva i omogućavanje ostvarivanja Vaših prava

• nužnog poštivanja zakonskih obveza

• obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo Vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Vaši osobni podaci mogu se proslijediti trećim osobama jedino u slučajevima u kojima je to propisano zakonom ili drugim propisom (MUP ili druga nadležna tijela).

Vremensko čuvanje osobnih podataka

Vaši se osobni podaci čuvaju samo toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare svrhe u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi zakona, čuvaju se u okviru zakonski određenog razdoblja. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi ugovornog odnosa s korisnikom, čuvaju se u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora, osim u slučaju ako između Vas i tvrtke Komunela d.o.o. dođe do spora u vezi ugovora, kada se podaci čuvaju još 5 godina nakon pravomoćne sudske presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora, podaci se čuvaju 5 godina nakon dana mirnog rješavanja spora. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi privole korisnika ili legitimnog interesa, čuvaju se trajno, do povlačenja privole od strane korisnika, tj. do zahtjeva prekida obrade. Podaci se brišu prije povlačenja privole od strane korisnika samo ako je postignuta svrha obrade osobnih podataka ili ako je tako određeno zakonom.